PiT® Kişilik Envanteri

Neden Kişilik Envanteri?

Pozisyonlara En Kısa Sürede En Uygun Aday!

Kişilik envanterleri ile aradığınız pozisyona uygun özellikleri taşıyan adayı geleneksel yöntemlere göre daha kısa sürede tanıyarak değerlendirme süreçlerinizde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kişilik envanteri ile adaylar hakkında spesifik bilgiler elde ederek işe alım süreçlerinizi kolaylaştırırken, pozisyonlara en uygun adayların işe alım oranlarını artırabilirsiniz. Mevcut çalışanlarınızın ise kişilik özellikleri ve potansiyel yetkinliklerini göz önünde bulundurarak doğru pozisyonlara yönlendirebilir böylece gelişimlerine katkı sağlayabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ

Kişilik faktörleri ile değer kavramını buluşturan ilk envanter

PiT®, kişilik faktörleri ile değer kavramını buluşturan ilk envanterdir. PiT®; yetenek kazanımı, yetenek yerleştirme, kariyer yönetimi, yetenek geliştirme ve organizasyonel gelişim süreçlerinin tamamında kullanılabilecek bir güçlendirme aracıdır.

DEMO & TEKLİF

Kişilik Faktörleri

Envanter sonucunda, adayın en güçlü ve en az güçlü kişilik özellikleri belirlenmektedir.

Potansiyel Yetkinlik

Adayların 10 yetkinlik için tanımlanan potansiyelleri en güçlüden en az güçlüye doğru sıralanabilir.

Kişisel Farkındalık

Kişisel algı profili ile adayların kendilerini ne kadar tanıdıkları ortaya konulmaktadır.

Pozisyona Uygunluk

Kişilik faktörlerinin yardımıyla adayların pozisyona uygunluk puanları tespit edilmektedir.

Personality Item Test

PiT® Nedir?

 • 80 sorudan oluşmaktadır.
 • 10-15 dakikada çözülmektedir.
 • Online olarak uygulanmakta, anlık raporlanabilmektedir.
 • İngilizce ve Türkçe olarak çözülmektedir.
 • Geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları tamamlanmıştır.
 • Kişilik Faktörleri, kişisel algı, değer, potansiyel yetkinlik, pozisyona uygunluk ve tutarlılık kavramlarıyla ilgili bilgi vermektedir.
 • “Pozisyona Uygunluk Ekle” modülü ile her şirkete, kendine özel pozisyon tanımlama imkanı verilmektedir.
 • 20 kişilik faktörü: Kurallara Bağlı, Sıcakkanlı, Rekabetçi, Yaratıcı, Araştırmacı, Tedbirli, Yenilikçi, Baskın, Uyumlu, Dışa Dönük, İçe Dönük, Somut Düşünen, Soyut Düşünen, Mantık Yönelimli, Duygu Yönelimli, Esnek, Kararlı, Süreç Odaklı, Sonuç Odaklı, Girişimci.
 • 10 farklı rapor türü: Özet Rapor, Öne Çıkan Yanlar, Potansiyel Gelişim Noktaları, Gölge Alanlar, Potansiyel Yetkinlikler, Eğitim İhtiyaç Analizi, Değer Raporu, Etkili Yönetim İpuçları, Koçluk ve Mentorluk İpuçları raporlarına ek olarak genişletilmiş rapor seçeneği de sunar.
DETAYLI BİLGİ

İK Süreçlerinizi Hızlandırın

İşe alacağınız satış danışmanının en iyi performans gösteren 5 satış danışmanınızla benzer kişilik özelliklerine sahip olmasını mı istiyorsunuz?

Şirketinizin değerleri ile çalışanlarınızın değerlerini karşılaştırmak ister misiniz?

Çalışanlarınızın eğitim ihtiyaç analizini, potansiyel yetkinlik profillerine bakarak hızlı bir şekilde oluşturmaya ne dersiniz?

 • PiT® Kişilik Envanteri, adayların güçlü ve az güçlü kişilik özelliklerini ortaya çıkarır.
 • Adayların kişisel farkındalığı ile ilgili bilgi verir.
 • Adayın değerleri ile şirket değerlerinin karşılaştırılmasını sağlar.
 • Pozisyon için gerekli yetkinliklerle adayın yetkinlik profilinin beraber değerlendirilmesine olanak verir.
 • 5 önemli boyutun değerlendirilmesiyle daha doğru bir işe alım ve yerleştirme yapılmasına destek olur.
 • Pozisyona uygunluk oranı ile mülakat aşamasına daha az sayıda ve daha doğru adayların gelmesine yardımcı olur.
 • Yetkinlikler ve pozisyon tanımları şirkete kolayca uyarlanabilir.

BİZİ ARAYIN

 • PiT® Kişilik Envanteri ile şirket çalışanlarına uygulanarak şirketin kişilik profili, değer profili, farkındalık profili ve yetkinlik profili çıkarılabilir.
 • Yüksek performanslı çalışanlara uygulanarak o pozisyonda çalışanları başarıya götüren faktörler belirlenebilir (Kişilik özelliği, Yetkinlik, Değer). Bu faktörlerle çalışanların kariyer planları çıkarılabilir.
 • Yeteneklerin 5 farklı boyutta ölçümlenmesini ve raporlanmasını sağlar.

BİZİ ARAYIN

 • PiT® Kişilik Envanteri ile aynı takımda çalışan kişilerin grup analizleri yapılarak takımların güçlü ve az güçlü boyutları belirlenir.
 • Kişilerin ve takımların profilleri karşılaştırılarak yapılacak rotasyonlarla verimlilik artışına katkı sağlar.
 • “Çalışan Değer Önermesi” için önemli veriler içerir.
 • BİZİ ARAYIN

  • PiT® Kişilik Envanteri ile yetkinlik profili kullanılarak çalışanların eğitim ihtiyaç analizi kolayca çıkarılır.
  • Çalışanların güçlü ve az güçlü boyutları bilinerek koçluk ihtiyacı belirlenir.
  • Şirket içi mentör ve koçlar daha fazla bilgi ile daha verimli eşleştirilir.

  BİZİ ARAYIN

  Öne Çıkan Yanlar

  Adayların en güçlü kişilik özelliklerinin öne çıkan taraflarının detaylı anlatıldığı PiT rapor türüdür.

  Potansiyel Gelişim Noktaları

  Adayların en az güçlü kişilik özelliklerinin potansiyel gelişim noktalarının detaylı anlatıldığı PiT rapor türüdür.

  Gölge Alanlar

  Adayların en güçlü kişilik özelliklerini yoğun sergiledikleri durumlarda ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri sunan PiT rapor türüdür.

  Değer Raporu

  Adayların hayatlarında en çok önem verdiği ve onurlandırdıkları 5 kavramı bir değer seti içerisinden seçmeleriyle oluşturulan PiT rapor türüdür.

  Potansiyel Yetkinlik Raporu

  Adayın yetkinliklerinin güçlüden en az güçlüye sıralamasının gösterildiği ve en güçlü yetkinliklerinin davranış göstergelerine yer verildiği PiT rapor türüdür.

  Etkili Yönetim İpuçları

  Adayların güçlü yanlarını en iyi şekilde kullanmasını sağlamak: böylelikle adayın verimliliğini, işe sağlayacağı katkıyı, işten duyduğu tatmini arttırmak amacıyla yöneticisinin uygulaması gereken yönetim ipuçlarının yer aldığı PiT rapor türüdür.

  Koçluk ve Mentorluk İpuçları

  Adayın gelişim alanlarının kendisi için oluşturacağı olumsuz durumları en aza indirmek için yöneticinin sağlayacağı destek noktalarını gösteren koçluk ve mentorluk ipuçlarının yer aldığı PiT rapor türüdür.

  Eğitim İhtiyaç Analizi

  Adayın en az güçlü yetkinliklerini geliştirmek amacıyla ihtiyaç duyabileceği eğitimlerin yer aldığı PiT rapor türüdür.

  Özet Rapor

  Adayın kişilik faktörleri, potansiyel yetkinlik profili, kişisel algı profili, değer profili, tutarlılığı ve pozisyona uygunluk alanlarının yer aldığı PiT rapor türüdür.

  Genişletilmiş Rapor

  Adayın özet raporunu, öne çıkan yanlarını, potansiyel gelişim noktalarını, gölge alanlarını, potansiyel yetkinlik raporunu, eğitim ihtiyaç analizini, değer raporunu ve etkili yönetim ve koçluk ipuçlarını barındıran ayrıca kişilik faktörlerini bütünsel ele alan paragrafların yer aldığı PiT rapor türüdür.

  PiT STOP

  PiT Potansiyel Yetkinlik Listesi Yenilendi!

  PiT Potansiyel Yetkinlik Listesi Yenilendi!

  İnsan kaynakları süreçlerinin merkezinde bulunan yetkinliklerin yer aldığı PiT potansiyel yetkinlik listesi iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına uygun olarak genişletildi. Güncel Yetkinlik Listesi: Çeviklik - Detay Odaklılık - Etkili İletişim - İş birliği ve Takım Çalışması - Müşteri Odaklılık - Planlama - Sürekli Öğrenme ve Gelişme - Stratejik Düşünme, Ekibini Geliştirme ve Koçluk - Etkin Delegasyon ve Takip

  Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu

  Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu

  Aday ve çalışanlarınızın gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitimleri artık Kişilik Envanteri- PiT' nin rapor türlerinden Eğitim İhtiyaç Analizi ile tespit edebilir ve doğru yönlendirerek destekleyebilirsiniz.

  PiT Engelli Adaylara Ücretsiz

  Engelli Adaylara PiT Ücretsiz

  İletişim formunuzu engelli olduğunuzu belirterek doldurmanız halinde, testi ücretsiz olarak çözme ve raporunuzu online ortamda görme şansını elde edebilirsiniz.

  PiT Değer Profili

  Değer Profili Şimdi Daha Değerli

  Başvuran adayların veya çalışanlarınızın onurlandırdığı değerleri “Kurum Normu” olarak görebildiğiniz gibi, tüm kullanıcıların oluşturduğu “ülke normu”nu da görüntüleyebilirsiniz.

  Yöneticilere Önemli İpuçları

  Yöneticilere Önemli İpuçları

  Yöneticilerin, çalışanlarının güçlü yanlarını işe nasıl yansıtacakları ve onların gelişim alanlarının nasıl geliştirilebilecekleri ile ilgili ipuçları Etkili Yönetim ve Koçluk İpuçları raporunda.

  Demo & Teklif

  Aday değerlendirme süreçlerinizde online kişilik envanteri PiT'i deneyimlemek için formu doldurmanız durumunda ekibimiz en kısa sürede tarafınıza dönüş yapacaktır.

  REFERANSLAR

  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  REFERANSLAR
  KURUMSAL ŞİRKET
  DEĞERLENDİRME
  RAPOR TÜRÜ GÖRÜNTÜLEME
  YILLIK SEKTÖR DENEYİMİ

  Markalarımız

  Maksimum verim için işe alımda dijital dönüşümün tüm unsuları bir arada; akıllı, entegre ve tek kaynaktan.
  Adaylarınızın elini sıkmak hariç tüm süreçler online!

  Biz Kimiz

  HRPeak

  HRPeak yapay zekâ temelli İK çözümleri üreten bir online değerlendirme platformudur. İnovatif fikirleri ile tecrübesini birleştiren uzman yazılım ve akademi ekibinin ortaya çıkardığı, farklı değerlendirme araçlarını bir arada sunan ilk dijital platform olma özelliğini taşıyan HRPeak, sektörün öncü firmalarındandır.

  Kısa sürede gerçekleştirdiği atılımlarla yurt içinde dijitalleşen İK sektöründe oyun kurucular arasındaki yerini alan HRPeak, 6 ülkede bulunan şubeleriyle; geliştirdiği ürünleri ve kalite odaklı hizmet anlayışını uluslararası boyutlarda da sergilemektedir.

  İçerisinde global şirketlerin de bulunduğu 200’den fazla firmaya hizmet sağlayan HRPeak, partnerlerinin işe alım ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak için online İK çözümleri sunmaya devam ediyor.

  BİZE ULAŞIN

  İLETİŞİM

  Emaar Square Heights
  32nd Floor, Nr: 3201
  İstanbul / Türkiye
  Bizi Arayın!
  +90 216 519 2222

  PiT® Sertifika Sorgulama